Είστε εδώ

Ενίσχυση

Φέτος η χριστουγεννιάτικη εθελοντική δράση μας, Santa Run Komotini 2021, υποστηρίζει το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία.

Λίγα Λόγια για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  Μονάδα κλειστής Φροντίδας, συστάθηκε στην Κομοτηνή το 1973, με το υπ.αριθ.276 (ΦΕΚ 225/22-09-1973 Τ.Α.) Προεδρικό Διάταγμα, με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κομοτηνής»,  δια συγχωνεύσεως σ αυτό του Εθνικού Αγροτικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Ροδόπης. Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου είναι η παροχή περίθαλψης σε παιδιά που πάσχουν από ανίατες σωματικές αναπηρίες ή βαρειές μη παιδαγώγιμες διανοητικές καθυστερήσεις μη επιδεχόμενης βελτίωσης, προερχόμενης κατά προτεραιότητα από τις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ηλικία εισαγωγής είναι από 2 ετών έως 18 ετών και μετά την ηλικία των 18 ετών παραμένουν εφ  όρου ζωής στο Παράρτημα.

Τον Ιανουάριο του 2013 συστάθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου συγχωνεύθηκαν τα 5 Παραρτήματα, του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας, του Προστασίας Παιδιού Δράμας, του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Καβάλας, του Προστασίας Παιδιού Καβάλας και του Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, (το πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κομοτηνής), το οποίο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η δυναμικότητα αριθμού περιθαλπομένων παιδιών είναι για 50 περιθαλπόμενους. Σήμερα περιθάλπονται 39 περιθαλπόμενοι, 26 αγόρια και 13 κορίτσια και η ηλικία τους κυμαίνεται από 13 έως 55 ετών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους περιθαλπόμενους είναι: Ιατρική Περίθαλψη, Νοσηλευτική Φροντίδα, Στέγαση, Σίτηση, Ένδυση, Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχαγωγία, Kοινωνική Υπηρεσία, Φαρμακευτική περίθαλψη. 

Η οργάνωση του Παραρτήματος έχει ως εξής: α) Διοικητική Υπηρεσία, β) Υπηρεσία Περίθαλψης, γ) Βοηθητική Υπηρεσία. Το σύνολο των υπαλλήλων που εργάζονται σήμερα είναι 35, εκ των οποίων οι 26 είναι μόνιμοι και οι υπόλοιποι εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.