Είστε εδώ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η κατάσταση της υγείας μου είναι καλή και μου επιτρέπει να αγωνιστώ και έχω εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό.

Γνωρίζω όλες τις συνθήκες της διοργάνωσης Santa Run και κυρίως το γεγονός ότι η διαδρομή δεν επιβλέπεται από τους διοργανωτές. Η Επιτροπή Αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη σωματική μου ακεραιότητα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και για τυχόν ατύχημα με συνέπεια τον τραυματισμό μου ή τον τραυματισμό που θα προκαλέσω σε συναθλητή μου και παραιτούμαι από κάθε διεκδίκηση αποζημίωσης. Γνωρίζω τους κινδύνους που υπάρχουν στο αστικό περιβάλλον και υποχρεούμαι να εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αποδέχομαι οποιαδήποτε δημόσια ανάρτηση του ονόματος μου στα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και προβολή φωτογραφιών ή βίντεο όπου περιλαμβάνεται η εικόνα μου.