Είστε εδώ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

στο πιο κόκκινο "run" της πόλης... και στήριξε τη λειτουργία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής.

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δράσης.

Συμπληρώστε το πεδίο μόνο αν το πρόσωπο που δηλώνετε ανήκει σε κάποια ομάδα.